bác nào có file chuẩn để cưú em nó giúp em với. khách nó dí quá, các bác giúp em xem máy này là của nước nào với.

[/URL]

Các bài viết liên quan: