lang thang trong r có bác chia sẻ,load về flash mà toàn báo lỗi.đã làm qua n-box,z3 cũng không được.ae nào đã làm qua và khắc phục giúp e với.thanks all )lh(

Các bài viết liên quan: