cần giúp 1 con sam sung c3303 liệt cảm ứng đã đóng ic cảm ứng trên bo và ic gần socket cảm ứng như vẫn chưa được và 1 con không đèn màn hình ,hiển thị màn hình không thấy nét chưa làm gì hết nhờ anh em giúp dùm.

Các bài viết liên quan: