em đã thay mấy cái míc rồi nhưng nói nghe vẫn nhỏ . có khi nói tiếng vọng lại nữa . .anh em giúp

Các bài viết liên quan: