đo áp vẫn có. đã vệ sinh sạch sẽ thay loa mới vẫn vậy ai có thể giúp mình không

Các bài viết liên quan: