máy chạm nóng ic nguồn e thay ic nguồn khác vẫn chạm ,ae nào có làm qua rồi xin chỉ e 1 phát zoi , máy đang xài bình thường

Các bài viết liên quan: