Sim so dep- Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son cũng chia sẻ rằng về mặt tâm tư tình cảm và kể cả về mặt kinh tế thì VNPT sẽ không muốn tách mạng nào ra cả. Tách MobiFone ra khỏi VNPT là sự hi sinh lớn của tập đoàn này.
Ngày hôm qua, 8/4/2014, Bộ TT&TT đã có buổi làm việc với VNPT để công bố quyết định của Thủ tướng về Đề án tái cơ cấu VNPT. Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son cho biết, hiện VNPT có 76...

"Chia tay" Mobifone là quyết định khó khăn của VNPT

Sim so dep- Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son cũng chia sẻ rằng về mặt tâm tư tình cảm và kể cả về mặt kinh tế thì VNPT sẽ không muốn tách mạng nào ra cả. Tách MobiFone ra khỏi VNPT là sự hi sinh lớn của tập đoàn này.
Ngày hôm qua, 8/4/2014, Bộ TT&TT đã có buổi làm việc với VNPT để công bố quyết định của Thủ tướng về Đề án tái cơ cấu VNPT. Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son cho biết, hiện VNPT có 76...

"Chia tay" Mobifone là quyết định khó khăn của VNPT

Các bài viết liên quan: