vừa kep nguồn vào chưa mở lên đã lên o,1 ..test cuc pin 1000ma nữa ngày cạn pin luôn ai có hướng giải quyết giúp mình với

Các bài viết liên quan: