Lấy số lượng nhiều bán rẻ bằng lũng vài , quảng châu, thâm quyến
(Tất cả là giá bán buôn cho các cửa hàng lấy SL , Khách mua lẻ Truy cập www.phukiengiagoc.net xem giá bán lẻ nhé).
Sạc vuông L2 imei-chân đồng (q5,x6 xịn) : 17k
Sạc vuông L1 ( A8 ) : 30k
Sạc vuông 5s L1 : 32k
Sạc vuông qz xịn : 68k
Sạc vuông 5s xịn: 110k
Sạc dẹt L1 : 25k
Sạc 3 chân L1 ( ZG ): 30k
Sạc 3 chân 5s : 32k
Sạc 3 chân xịn : 120k
Sạc ipad...

Xả kho sạc, cáp, tai nghe Apple

Các bài viết liên quan: