tình hình e có khách đặt cây ipad 4 3g 32g yêu cầu máy full rin ngoại hình đẹp tí . anh nào có cứ để giá+ sdt e call và mình thoả thuận giao dịch
hay sms giá qua 01224748686

Các bài viết liên quan: