bán 5s trắng đẹp 98% bị lõm nhỏ lưng,và chỗ đuôi sạc máy đẹp miễn chê kích hoạt tháng 2/2014 fun chức năng giá 11,tr 200k
liên hệ:01633999666

Các bài viết liên quan: