***Em mới về lô 3GS giá tốt***

3GS 8G lock kxvx: 860
3GS 8G quốc tế
kxvx: 970
3GS 16G quốc tế
kxvx: 1140
3GS 32G quốc tế kxvx:1260
*(số lượng trên 05 máy)*
Anh chị lấy số lượng sẽ có giá cực tốt nhé!

link chinh:http://saigonmobile.vn/forum/quang-c...-cua-hang.html


Xin liên hệ : 0987.223.554(THANH)

Các bài viết liên quan: