s5360 bji rớt cũng có vô nước mà nước it chỉ bị ẩm thoi em vệ xinh lại và thây vỏ bây giờ cảm ứng bấm trong màng hình thì chỗ nào cũng ăn nhưng có bấm quay lại là không ăn lâu lâu mấy ăn 1 .2 cái là không ăn nữa nhưng tháo nắp đích sao ra thì ăn bình thường ae ai gặp qua xinh chỉ giúp em vói

Các bài viết liên quan: