xin giúp. máy garaxy khác tải nhạc kies .kies nhận máy nhưng không tải không vào .chạy khoang 10% là đứng im không chạy nữa .xin giúp

Các bài viết liên quan: