em vưa nhận con c3312 man hình cứ chớp sáng rồi tối lia lịa,em kiểm tra thấy nó nóng con 6 chân.nhưng khj gắp nó ra thì hết mà ko có đèn,em lấy mean khác của c3312 thây con 6 chân qua nó vẩn nóng y như lửa.diot + tụ em đả kiểm tra hết rồi nhưng nó vẩn vậy cập nguồn kim dòng lên tới 0.6ap rồi páo vui lòng sạc pin, rồi sập nguôn luôn.anh nào đả gặp qua xin chỉ giúp em thanhk

Các bài viết liên quan: