tình hình là rớt nc,khách phơi khô gắn pin vào sài bình thường,dc 1 luc thì trắng màn hình,e đã làm done,nhưng bây giơ xạc không dc ae giúp,về ss thi e kém lắm,e mới vào nghề,thank

Các bài viết liên quan: