Em có con galaxy tab a mua ở malay nhưng về đem về vn thì vào 3g yếu hơn so với con galaxy J1 mua ở việt nam nữa mấy bác xem giùm e nên giải quyết ra sao với

Các bài viết liên quan: