Điều kiện
- Tất nhiên phải cài được Recovery CWM, TWRP
- Chỉ cần chép vào và Flash

Model Google Links
OPPO Find 7/7a Download
OPPO N1 Download
OPPO N1 Mini Download
OPPO Joy R1001 Download
OPPOYoyo R2001 Download
OPPO Clover R815 Download
OPPO Mirror R819 Download
OPPO Neo3 R831K Download
OPPO Fin Muse R821 Download
OPPO Find5 Mini R827 Download
OPPO Neo R831 Download
OPPO Find Way S U707 Download

Các bài viết liên quan: