Chào mừng Quốc khánh 2-9 DoctorPhone Việt Nam mở Chương trình Khuyến học đặc biệt dành cho tất cả các học viên tới ghi danh đến hết ngày 5-9.

Nội dung Chương trình khuyến học như sau:

  1. Khoá học Phần mềm điện thoại giảm 50% học phí còn 2.950.000đ
  2. Khoá học Sửa chữa điện thoại Căn bản, iPhone, Android giảm gần 35% học phí còn 4.000.000đ
  3. Khoá học Chuyên viên SmartPhone giảm 25% học phí còn 15.000.000đ
  4. Khoá học Chuyên gia SmartPhone giảm 15% học phí còn 25.000.000đ


Chi tiết:
KHÓA HỌC HỌC PHÍ (VNĐ) HỌC PHÍ ƯU ĐÃI
Sửa chữa điện thoại Căn bản 5.900.000 4.000.000
Sửa chữa điện thoại iPhone 5.900.000 4.000.000
Sửa chữa điện thoại Android 5.900.000 4.000.000
Sửa chữa Phần mềm điện thoại 5.900.000 2.950.000
Chuyên viên SmartPhone (*) 20.000.000 15.000.000
Chuyên gia SmartPhone (**) 30.000.000 25.000.000


Đồng thời tặng Bộ đồ nghề sửa chữa Điện thoại cho 20 học viên đăng ký đầu tiên Khoá học (*) và (**) tại DoctorPhone.vn.


Học viên học sửa chữa điện thoại tại Dr.Phone Việt NamLễ trao chứng chỉ tốt nghiệp

Các bài viết liên quan: