Thay kính, cảm ứng cho ae cửa hàng. Cảm ứng màn hình bao test 2 tuần cho ae.
Khách lẻ vui lòng call 0983.883.817 để biết giá chính xác. Chế độ bảo hành cảm ứng, màn hình cho khách lẻ từ 3 đến 12 tháng. Mặt kính bảo hành vĩnh viễn.

GIá cho ae cửa hàng

.Thay kính ,cảm ứng SAMSUNG hỗ trợ A-Z
- A3 đen,trắng-------------------250K (full nguyên bộ 1600k) (kính)
- A3 hồng,bạc-------------------350K (full nguyên bộ 1600k) (kính)
- A5 trắng,xanh,gold--------------250K (full nguyên bộ 1800k) (kính)
- A5(2016) / A510--------------350K (full nguyên bộ 2300k) (kính)
- A7(2016) / A710--------------400K (full nguyên bộ 3000k) (kính)
- A7 trắng,xanh,gold--------------300K (full nguyên bộ 2450k) (kính)
- A8 trắng,gold-----------------400K (full nguyên bộ 3100k) (kính)
- E5 trắng,xanh,gold----------------300K (full nguyên bộ 2000k) (kính)
- E7 trắng,xanh,gold------------------350K (full nguyên bộ 2100k) (kính)
- J1 trắng,đen------------------300K (full nguyên bộ 600k) (cảm ứng)
- J2 trắng,đen,gold------------------300K (full nguyên bộ 1350k) (kính)
- J5 trắng,đen,gold------------------300K (full nguyên bộ 1600k) (kính)
- J7 trắng,đen,gold------------------350K (full nguyên bộ 2000k) (kính)
- J8 trắng,đen,gold------------------550K (full nguyên bộ 2500k) (kính)
- GALAXY ANPHA trắng,xanh-------350K (full nguyên bộ 2300k) (kính)
- S6 trắng,xanh đen,gold-----------500K (full nguyên bộ 3000k) (kính)
- S6 edge plus----------1500k (full nguyên bộ 4500k) zin ép kính 3800k (kính)
- S6 edge-----------1000k (full nguyên bộ 4000k) loại zin ép kính 3200k (kính)
- S5 đen,trắng-------------- 350k (full nguyên bộ 2600k) (kính)
- S7 trắng,xanh đen,gold-----------600K (full nguyên bộ 3200k) (kính)
- S7 edge-----------1600k (full nguyên bộ 4600k) loại zin ép kính 3800k (kính)
- S5 gold---------------- ---450k (full nguyên bộ 2700k) (kính)
- S4 xanh đen,trắng---------250k (full nguyên bộ 1650k) (kính)
- S4 xanh dương,đỏ---------300k (full nguyên bộ 1650k) (kính)
- S3 xanh,xám,trắng,đen------250k (full nguyên bộ 1300k) (kính)
- S3 hồng------------------300k (full nguyên bộ 1500k) (kính)
- S3 mini đen,trắng------------- 200k (full nguyên bộ 1000k) (kính)
- S2 đen,trắng--------------- 200k (full nguyên bộ 1200k) (kính)
- S1 đen,trắng------------------- 200k (kính)
- galaxy J --------------600k (full nguyên bộ 2000k) (kính)
- Note 1 đen,trắng-----------300k ( full nguyên bộ 1400k) (kính)
- Note 1 hồng----------------400k ( full nguyên bộ 1400k) (kính)
- Note 2 đen,trắng-----------250k (full nguyên bộ 2000k) (kính)
- Note 2 xám,hồng---------------300k (full nguyên bộ 2000k) (kính)
- Note 3 xám,hồng,trắng----------350k (full nguyên bộ 2300k) (kính)
- Note 3 neo xám,trắng-------------400k (full nguyên bộ 2500k) (kính)
- Note 4 xám,trắng,--------------400k (full nguyên bộ 3100k) (kính)
- Note 4 hồng,gold--------------450k (full nguyên bộ 3100k) (kính)
- Note 4 edge---------------1200k (full nguyên bộ 4800k) (kính)
- Note 5-------------------500k (full nguyên bộ 4000k) (kính)
- E210 đen,trắng---------------250k (full nguyên bộ 1200k) (kính)
- E110s đen,trắng--------------250k (full nguyên bộ 1400k) (kính)
- I727 đen,trắng--------------250k (full nguyên bộ 1700k) (kính)
- I777 đen,trắng--------------250k (full nguyên bộ 1400k) (kính)
- I9250 đen,trắng--------------500k (full nguyên bộ 1400k) (kính)
- I9020 đen,trắng-------------500k (full nguyên bộ 900k) (kính)
- T959 đen,trắng--------------200k (full nguyên bộ 900k) (kính)
- I897 đen,trắng--------------200k (full nguyên bộ 900k) (kính)
- I9070 đen,trắng--------------350k (full nguyên bộ 1300k) (kính)
- I997 đen,trắng--------------250k (kính)
- T989 đen,trắng--------------250k (full nguyên bộ 1600k) (kính)
- galaxy win I8552--------------300K (full nguyên bộ 700k) (cảm ứng)
- I9152-----------450K (full nguyên bô 1200k) (cảm ứng)
- i9200-----------------600k(full nguyên bô 1000k) (cảm ứng)
- i9205----------------600k(full nguyên bô 1000k) (cảm ứng)
- galaxy dous i8262--------------350K (full nguyên bộ 1000k) (cảm ứng)
- I9260------------400K (kính)
- galaxy G530--------------300K (full nguyên bộ 700k) (kính)
- galaxy G531--------------300K (full nguyên bộ 700k) (kính)
- galaxy V G313--------------300K (full nguyên bộ 550k) (cảm ứng)
- galaxy G360--------------300K (full nguyên bộ 700k) (cảm ứng)
- galaxy G361--------------300K (full nguyên bộ 700k) (cảm ứng)
* Samsung Galaxy Tab 1
Model P7500/ P7510 -------------- 600k (cảm ứng)
Model P7300/ P7310 --------------- 600k (cảm ứng)
*Samsung Galaxy Tab 2
Model P1000/ I987/ i800/ T849/ M180s/ P100 - -------400k (cảm ứng)
Model P3100/ P310/ P3110/ P3113 ------------ 400k (cảm ứng)
Model P5100/ P5110/ P5115 - --------------500k (cảm ứng)
Model P6200/ P6201/ P6211-------------- - 450k (cảm ứng)
*Samsung Galaxy Tab 3
Model P5200 ,N8000--------------- 500k (cảm ứng)
Model T111/ T110,T116 - ------------400k (cảm ứng)
Model T210/ T211 ------------- 400k (cảm ứng)
Model T310/ T311 - ------------550k (full nguyên bộ 1250k) (cảm ứng)
*Samsung Galaxy Tab 4
Model T231/ T230 - -----------400k (cảm ứng)
Model T331 - ----------------500k (cảm ứng)
Model T321/ T320/ T325 -------- 500k (cảm ứng)
Model T530,T531 -------- 500k (cảm ứng)
GALAXY TAB N5100------------600K (full nguyên bộ 1700k) (cảm ứng)
GALAXY TAB S T805------------1000K (full nguyên bộ 3000k) (kính)
GALAXY TAB S T705--------------1000K (full nguyên bộ 3000k) (kính)
GALAXY TAB p601-----------------900K (full nguyên bộ 3500k) (cảm ứng)
GALAXY TAB p608----------------900K (full nguyên bộ 2800k) (cảm ứng)
GALAXY TAB A (P355,t355)-----------600K (full nguyên bộ 2000k) (cảm ứng)
GALAXY TAB A (P555,t555)-----------600K (full nguyên bộ 2000k) (cảm ứng)
GALAXY TAB E (T561)------------------600K (full nguyên bộ 2000k) (cảm ứng)
Samsung galaxy Tab Pro 12.2/T900/T905: 1500k (cảm ứng)
Samsung galaxy Note Pro 12.2/ P900/P901/P905: 1500k - Màn hình nguyên bộ : 3000k (cảm ứng)

Các bài viết liên quan: