Việc làm đẹp cho điện thoại có lẽ rất khó.....có bạn thích để "trần cho nó phong trần, sexy" có bạn lại muốn an toàn nên bọc keo rồi ốp lưng....
đó là tùy thuộc vào sở thích của mỗi người.

Mình thì chọn BCS-silicon cho e nó
Đơn giản là chịu va đập tốt, tháo ra dễ dàng, và quan trọng là rẻ tiền

...

Bạn chọn case gì cho ZR??

Việc làm đẹp cho điện thoại có lẽ rất khó.....có bạn thích để "trần cho nó phong trần, sexy" có bạn lại muốn an toàn nên bọc keo rồi ốp lưng....
đó là tùy thuộc vào sở thích của mỗi người.

Mình thì chọn BCS-silicon cho e nó
Đơn giản là chịu va đập tốt, tháo ra dễ dàng, và quan trọng là rẻ tiền

...

Bạn chọn case gì cho ZR??

Các bài viết liên quan: