Không biết có phải do down xong bản cài fw 101 về máy không nhưng sau đó 1 lúc,máy em bị đơ,khởi động lại cứ đến lúc mấy vệt màu chạy ngang là đơ,1 lúc sau lại tự khởi động lại rồi lại thế.em cắm cáp chạy update của sony rồi xong vẫn lên như thế,hic,help me

Không biết có phải do down xong bản cài fw 101 về máy không nhưng sau đó 1 lúc,máy em bị đơ,khởi động lại cứ đến lúc mấy vệt màu chạy ngang là đơ,1 lúc sau lại tự khởi động lại rồi lại thế.em cắm cáp chạy update của sony rồi xong vẫn lên như thế,hic,help me

Các bài viết liên quan: