các bác cho em hỏi có bác nào sử dụng sony xperia sp chưa ạ? tình hình là em đang muốn 1 con nhưng nghe nói là sp lỗi nhiều quá, em đang bâng khuân chưa biết sao. các bác cho em ý kiến nha

các bác cho em hỏi có bác nào sử dụng sony xperia sp chưa ạ? tình hình là em đang muốn 1 con nhưng nghe nói là sp lỗi nhiều quá, em đang bâng khuân chưa biết sao. các bác cho em ý kiến nha

Các bài viết liên quan: