Tình hình là đọc nhiều bài về hard reset con nokia lumina 1520 nhưng quả thật để thành công cũng không dể. sau đây là kình nghiệm mình đã thực hiện hard reset thành công cho 1520. nếu bị lỗi bộ nhớ, bị quên pass, muốn quay về cài đặt gốc thì có khi rất cần đến hard reset. sau đây là chỉ dẫn bằng chữ. không có hình.

1. tắt nguồn. bấm phím volume - giữ chặt, đồng thời cắm sạc. cứ giữ phím volume - cho đến khi nào màn hình hiện ra dấm chấm cảm " ! " thì buông tay ra.

2. sau khi buông tay ra bấm phím volume + 1 lần, tiếp theo bấm phím volume - một lần, tiếp theo bấm phím nguồn 1 lần. tiếp theo bấm phim volume - 1 lần nữa và để yên như vậy.

3. Màn hình 1520 hiện ra 2 cái bánh răng như nhông xe máy quay quay vào nhau. chờ 5 đến 10 phút là hoàn thành hard reset.

Chúc bạn hard reset thành công

Các bài viết liên quan: