Gần đây thấy nhiều ng có vẻ băn khoăn và thắc mắc khi đi mua iphone là không biết fw iphone mình mua đang ở fw nào, fw đó có jailbreak được không.
Thật may là đã có cách kiểm tra FW gốc cài đặt sẵn khi xuất xưởng thông qua serial. Cách này rất hay, giống như kiểm tra active là không phải khui seal.

* Link kiểm tra máy đã...

[Thủ Thuật] Cách kiểm tra ip5 chưa active và FW gốc khi xuất xưởng.

Gần đây thấy nhiều ng có vẻ băn khoăn và thắc mắc khi đi mua iphone là không biết fw iphone mình mua đang ở fw nào, fw đó có jailbreak được không.
Thật may là đã có cách kiểm tra FW gốc cài đặt sẵn khi xuất xưởng thông qua serial. Cách này rất hay, giống như kiểm tra active là không phải khui seal.

* Link kiểm tra máy đã...

[Thủ Thuật] Cách kiểm tra ip5 chưa active và FW gốc khi xuất xưởng.

Các bài viết liên quan: