Đối với nhiều người có thể bài hướng dẫn này quá thừa bởi nó là một trong những cái cơ bản xuyên suốt mà đa số đã biết,bởi thế bài viết này dành cho những ma mới về iOS mà cụ thể trong những ngày qua trên ApplerVN có rất nhiều bạn hỏi mình về cách lưu SHSH bằng Tiny Umbrella.

Nói sơ về SHSH,SHSH chính là tấm giấy phép thông hành khi bạn muốn đi qua FW nào bất kỳ mà Apple đã khoá nó,thường sau khi ra mắt FW mới nhất trong vòng 24 giờ Apple sẽ khoá tất cả các FW trước đó,hiện chỉ có FW 4.1 cho...

Hướng dẫn lưu SHSH bằng công cụ Tiny Umbrella

Đối với nhiều người có thể bài hướng dẫn này quá thừa bởi nó là một trong những cái cơ bản xuyên suốt mà đa số đã biết,bởi thế bài viết này dành cho những ma mới về iOS mà cụ thể trong những ngày qua trên ApplerVN có rất nhiều bạn hỏi mình về cách lưu SHSH bằng Tiny Umbrella.

Nói sơ về SHSH,SHSH chính là tấm giấy phép thông hành khi bạn muốn đi qua FW nào bất kỳ mà Apple đã khoá nó,thường sau khi ra mắt FW mới nhất trong vòng 24 giờ Apple sẽ khoá tất cả các FW trước đó,hiện chỉ có FW 4.1 cho...

Hướng dẫn lưu SHSH bằng công cụ Tiny Umbrella

Các bài viết liên quan: