Cách phân biệt iphone hàng dựng và iphone hàng xịn, Cách phân biệt iPhone 4 hàng xịn với hàng nhái, cách đơn giản nhất là nhìn vào màn hình cảm ứng và chất lượng ảnh. Nếu các biểu tượng trên màn hình nhìn dại, ảnh không nét thì đó không thể là iPhone chính hãng Apple
...


Cách phân biệt iPhone 4 nhái và iPhone 4 hàng xịn, Phân biệt iPhone 4 chính hãng và hàng dựng

Cách phân biệt iphone hàng dựng và iphone hàng xịn, Cách phân biệt iPhone 4 hàng xịn với hàng nhái, cách đơn giản nhất là nhìn vào màn hình cảm ứng và chất lượng ảnh. Nếu các biểu tượng trên màn hình nhìn dại, ảnh không nét thì đó không thể là iPhone chính hãng Apple
...


Cách phân biệt iPhone 4 nhái và iPhone 4 hàng xịn, Phân biệt iPhone 4 chính hãng và hàng dựng

Các bài viết liên quan: