Mình dùng Iphone 5 và dùng sim nhà mạng mobifone, đã thử nhiều cách nhưng không thể kích hoạt được Facetime.
Tình cờ có lần mình chỉnh lại đồng hồ cho Iphone 5 để chế độ tự động cập nhật thời gian. Cũng vô tình thử kích hoạt Facetime thì đã kích hoạt được ngay. Mình thử tắt chế độ tự động cập nhật thời gian đi thì lập tức Facetime cũng bị out luôn. Sau khi để tự động cập nhật thời gian lại thì Facetime lại kích hoạt được. Mình đưa lên đây cho những ai chưa kích hoạt được biết nhé.
Các bạn vào...

[Thủ Thuật] Cách kích hoạt Facetime cho Iphone 5 dùng mạng mobi

Mình dùng Iphone 5 và dùng sim nhà mạng mobifone, đã thử nhiều cách nhưng không thể kích hoạt được Facetime.
Tình cờ có lần mình chỉnh lại đồng hồ cho Iphone 5 để chế độ tự động cập nhật thời gian. Cũng vô tình thử kích hoạt Facetime thì đã kích hoạt được ngay. Mình thử tắt chế độ tự động cập nhật thời gian đi thì lập tức Facetime cũng bị out luôn. Sau khi để tự động cập nhật thời gian lại thì Facetime lại kích hoạt được. Mình đưa lên đây cho những ai chưa kích hoạt được biết nhé.
Các bạn vào...

[Thủ Thuật] Cách kích hoạt Facetime cho Iphone 5 dùng mạng mobi

Các bài viết liên quan: