Topic này giúp các bạn Newbies tự Restore và Setup tất cả các iDevices mà không cần đem ra tiệm hay nhờ vả ai. Thời gian thực hiện chỉ khoảng ~10 phút. Các bạn hãy làm theo bài này có kèm hình minh hoạ rất đơn giản và dễ dàng.

Cần lưu ý đối với máy Lock, muốn restore phải nhớ là máy Lock cần dùng bản tự tạo custom firmware không nâng baseband, nếu restore firmware gốc mới nhất sẽ bị nâng baseband và không nghe gọi được. Trừ khi...

Newbies tự RESTORE và SETUP iPhone từ A>Z (update iPhone5 iOS6)Topic này giúp các bạn Newbies tự Restore và Setup tất cả các iDevices mà không cần đem ra tiệm hay nhờ vả ai. Thời gian thực hiện chỉ khoảng ~10 phút. Các bạn hãy làm theo bài này có kèm hình minh hoạ rất đơn giản và dễ dàng.

Cần lưu ý đối với máy Lock, muốn restore phải nhớ là máy Lock cần dùng bản tự tạo custom firmware không nâng baseband, nếu restore firmware gốc mới nhất sẽ bị nâng baseband và không nghe gọi được. Trừ khi...

Newbies tự RESTORE và SETUP iPhone từ A>Z (update iPhone5 iOS6)

Các bài viết liên quan: