Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn một cách để chuyển hết tin nhắn SMS từ iPhone sang Android. Có 3 bước là backup tin nhắn trên iPhone, chuyển sang dạng tin nhắn của Android và cuối cùng là restore lại trên Android.
Thường thì vì nhiều lý do, có thể bạn muốn đổi từ iOS sang Android, bạn dùng 2 smartphone, hay chỉ đơn giản là...

Cách chuyển tất cả tin nhắn (backup SMS) từ iPhone sang Android


Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn một cách để chuyển hết tin nhắn SMS từ iPhone sang Android. Có 3 bước là backup tin nhắn trên iPhone, chuyển sang dạng tin nhắn của Android và cuối cùng là restore lại trên Android.
Thường thì vì nhiều lý do, có thể bạn muốn đổi từ iOS sang Android, bạn dùng 2 smartphone, hay chỉ đơn giản là...

Cách chuyển tất cả tin nhắn (backup SMS) từ iPhone sang Android

Các bài viết liên quan: