Mỗi phiên bản hệ điều hành mới khi được cập nhật đều ít nhiều có những điểm chưa làm hài lòng người dùng và iOS 7 cũng không phải ngoại lệ. Dưới đây là một số lỗi, trục trặc mà rất nhiều người dùng iOS 7 đang gặp phải, đi kèm với đó sẽ là hướng giải quyết dù rằng nó mang tính tạm thời nhiều hơn.
1. Bị treo ở màn hình khởi động hoặc treo logo táo
Đây thường là lỗi xảy...

10 rắc rối dễ gặp trên iOS 7 và cách khắc phục

Mỗi phiên bản hệ điều hành mới khi được cập nhật đều ít nhiều có những điểm chưa làm hài lòng người dùng và iOS 7 cũng không phải ngoại lệ. Dưới đây là một số lỗi, trục trặc mà rất nhiều người dùng iOS 7 đang gặp phải, đi kèm với đó sẽ là hướng giải quyết dù rằng nó mang tính tạm thời nhiều hơn.
1. Bị treo ở màn hình khởi động hoặc treo logo táo
Đây thường là lỗi xảy...

10 rắc rối dễ gặp trên iOS 7 và cách khắc phục

Các bài viết liên quan: