Flashmode: Dùng để Uprom
Nhấn phím


 • Back: đối với dòng máy ARC (S), NEO (V), PRO, PLAY
 • Volume DOWN (-): đối với dòng máy MINI (pro), RAY, ACTIVE, Live with Walkman, Xperia P, Xperia S, Xperia T, Xperia U, Xperia V, Xpreria E, Sola

và gắn cáp kết nối với máy tính (Yêu cầu: đã cài đặt driver)


Fastboot mode: Dùng để Flash Kernel
Nhấn phím • Menu: đối với dòng máy ARC (S), NEO (V), PRO
 • Search: đối với dòng máy PLAY
 • Volume UP (+): đối với dòng máy MINI (pro), RAY, ACTIVE, Live with Walkman, Xperia P, Xperia S, Xperia T, Xperia U, Xperia V, Xpreria E, Sola

và gắn cáp kết nối với máy tính (Yêu cầu: đã cài đặt driver)


Up Rom cho Sony Xperia


 1. Chạy flashtool và nhấn và nút Flash


 2. Chọn "Flash mode", và nhấn "OK" 3. Từ bảng danh sách hiện ra Chọn đúng Firmware để nạp - CHÚ Ý, nếu bạn chọn sai thì máy của bạn có thể bị brick !
 4. Ở phía bên phải, chọn "No final verification." Nếu bạn muốn xóa hết dữ liệu trong máy sau khi nạp nhấn "Wipe.." Nếu bạn muốn nạp từng phần của firmware, sử dụng tùy chọn "Exclude..". Đừng sử dụng nếu bạn không hiểu rõ về nó!

 5. Nhấn "OK" và chờ cho máy hiện thông báo như hình dưới

 6. Tắt điện thoại.
 7. Kết nối điện thoại với máy tính bằng cách đưa máy về chế độ Flash Mode (Hướng dẫn ở trên)
 8. Đợi cho đến khi nạp xong (100%).
 9. Ngắt kết nối và mở nguồn lên (Một số máy yêu cầu phải tháo pin ra)


Nạp Kernel cho Sony Xperia

Bạn có thể nạp file Kernel với đuôi mở rộng: .img, .elf or .sin. 1. Chạy flashtool.
 2. Tắt điện thoại.
 3. Kết nối điện thoại với máy tính ở chế độ Fastbook (Hướng dẫn ở trên)
 4. Nhấn vào nút Flash. Chọn "Fastboot mode", nhấn "OK" 5. Nhấn vào "Select kernel to Flash" và chọn kernel. nhấn "Open" 6. Kéo cửa sổ sang phải để thấy được chương trình đang chạy. Nếu báo "OKAY" là nạp xong.

 7. Đóng ứng dụng Fastboot Toolbox và ngắt kết nối, mở nguồn lên.

Các bài viết liên quan: