Gần đây một số bạn hay bị lỗi mất IMEI do up ROM không đúng quy cách, hoặc đã được cảnh báo trước nhưng không đọc kĩ càng. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn backup IMEI để có thể những lỗi có thể xảy ra sau này như mất sóng, không nhận sim hay không thể flash baseband.
Yêu cầu quan trọng là máy đã được ROOT rồi mới được nhé ...​

Backup Và Khôi Phục IMEI Chỉ Dành Cho LG Optimus G Và G Pro

Gần đây một số bạn hay bị lỗi mất IMEI do up ROM không đúng quy cách, hoặc đã được cảnh báo trước nhưng không đọc kĩ càng. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn backup IMEI để có thể những lỗi có thể xảy ra sau này như mất sóng, không nhận sim hay không thể flash baseband.
Yêu cầu quan trọng là máy đã được ROOT rồi mới được nhé ...​

Backup Và Khôi Phục IMEI Chỉ Dành Cho LG Optimus G Và G Pro

Các bài viết liên quan: