Trường hợp đã backup imei thì các bạn có thể lên ROM quốc tế, restore lại cái IMEI rồi flash baseband gốc theo từng máy.
Trường hợp các bạn chưa backup IMEI thì chỉ có phương án sau:
1. Restore lại IMEI của 1 máy khác cùng nhà mạng, ví dụ 180K thì dùng của 180K, 975 thì dùng của 975. ....tránh up lỗi sau này máy các...

Hướng dẫn sửa lỗi do flash nhầm baseband

Trường hợp đã backup imei thì các bạn có thể lên ROM quốc tế, restore lại cái IMEI rồi flash baseband gốc theo từng máy.
Trường hợp các bạn chưa backup IMEI thì chỉ có phương án sau:
1. Restore lại IMEI của 1 máy khác cùng nhà mạng, ví dụ 180K thì dùng của 180K, 975 thì dùng của 975. ....tránh up lỗi sau này máy các...

Hướng dẫn sửa lỗi do flash nhầm baseband

Các bài viết liên quan: