Baseband là gì? Baseband là chương trình điều khiển tất cả những hoạt động liên quan đến khả năng liên lạc bằng sóng điện từ trên thiết bị android.Mỗi khu vực trên thế giới hay mỗi dòng máy cũng như nhà mạng sử dụng baseband khác nhau, mỗi baseband tương thích với một số rom nhất định. Nếu up baseband sai lệch có thể dẫn tới những hậu quả nghiêm trọng cho chiếc điện thoại của bạn....​

Baseband Cho LG Optimus G

Baseband là gì? Baseband là chương trình điều khiển tất cả những hoạt động liên quan đến khả năng liên lạc bằng sóng điện từ trên thiết bị android.Mỗi khu vực trên thế giới hay mỗi dòng máy cũng như nhà mạng sử dụng baseband khác nhau, mỗi baseband tương thích với một số rom nhất định. Nếu up baseband sai lệch có thể dẫn tới những hậu quả nghiêm trọng cho chiếc điện thoại của bạn....​

Baseband Cho LG Optimus G

Các bài viết liên quan: