Root:

Các bạn tải file ROOT_LG_OPTIMUS_G sau đó giải nén ra được thư mục: Root_Optimus_G
Chạy file Root.bat rồi làm theo hướng dẫn...

Root + Cài Recovery Cho Optimus G JB

Root:

Các bạn tải file ROOT_LG_OPTIMUS_G sau đó giải nén ra được thư mục: Root_Optimus_G
Chạy file Root.bat rồi làm theo hướng dẫn...

Root + Cài Recovery Cho Optimus G JB

Các bài viết liên quan: