Tình hình là rom cook CM nổi tiếng đã có cho P880. Mình mạn phép lập topic này hướng dẫn cho các bạn nào chưa cách flash rom CM cho P880. Topic này sau sẽ update liên tục các pb mới của rom CM cho P880.
Hiện nay P880 đã có rom stock VN JB 4.1.2, ai muốn xài room stock có thể qua...


Hướng dẫn chi tiết từng bước flash rom CM 10.1 + ULBL, root

Tình hình là rom cook CM nổi tiếng đã có cho P880. Mình mạn phép lập topic này hướng dẫn cho các bạn nào chưa cách flash rom CM cho P880. Topic này sau sẽ update liên tục các pb mới của rom CM cho P880.
Hiện nay P880 đã có rom stock VN JB 4.1.2, ai muốn xài room stock có thể qua...


Hướng dẫn chi tiết từng bước flash rom CM 10.1 + ULBL, root

Các bài viết liên quan: