Công cụ Uprom trực tiếp từ điện thoại (Cần Root)

Cập nhật ngày 03/04/2015

Phiên bản
Hỗ trợ
Tải về
Mobile_ODIN_Lite_v4.00 N/A Download
Mobile_ODIN_Pro_v3.85 N/A Download

Các bài viết liên quan: