Em có một ít sim tam hoa 6,8,9 cần cho đi luôn. Ai có nhu cầu Call em: 0904.249.249

0965.378.999 8tr2

0965.337.999 8tr2

09653.22.999 8tr5

09650.77.999 8tr5

0964.597.999 4tr8

0964.995.888 7tr5

09674.99.888 7tr5

0967.854.888 4tr5

0967.904.888 4tr

0967.588.666 6tr5

0962.485.666 3tr1

0962.483.666 3tr1

0962.484.666 4tr3

0962.584.666 3tr7

0966.732.666 3tr5

Các bài viết liên quan: