Kết quả 1 đến 9 của 9
 1. #1
  Administrator admin's Avatar
  Tham gia
  May 2014
  Bài viết
  102
  Points
  971.06
  Thanks
  0
  Thanked 19 Times in 13 Posts

  Tổng hợp Rom Samsung Galaxy Note (GT-N7000)

  Device Name Model Region Version OS OS Version Build Date Changelist
  Galaxy Note GT-N7000
  PLS N7000XXLTD 4.1.2 12.02.2014 1103517 Download
  Galaxy Note GT-N7000 OPS N7000XXLTD 4.1.2 12.02.2014 1103517 Download
  Galaxy Note GT-N7000 VNZ N7000XXLTC 4.1.2 26.11.2013 1103517 Download
  Galaxy Note GT-N7000 ECO N7000UBLSG 4.1.2 27.02.2013 906371 Download
  Galaxy Note GT-N7000 SKZ N7000XXLTC 4.1.2 26.11.2013 1103517 Download
  Galaxy Note GT-N7000 MSG N7000XXLTC 4.1.2 26.11.2013 1103517 Download
  Galaxy Note GT-N7000 VHC N7000XXLTC 4.1.2 26.11.2013 1103517 Download
  Galaxy Note GT-N7000 SEK N7000XXLTC 4.1.2 26.11.2013 1103517 Download
  Galaxy Note GT-N7000 SER N7000XXLTC 4.1.2 26.11.2013 1103517 Download
  Galaxy Note GT-N7000 TPH N7000XXLT5 4.1.2 19.04.2013 1103517 Download
  Galaxy Note GT-N7000 ATO N7000XXLTC 4.1.2 26.11.2013 1103517 Download
  Galaxy Note GT-N7000 XFV N7000XXLSZ 4.1.2 13.02.2013 906407 Download
  Galaxy Note GT-N7000 XFM N7000XXLSZ 4.1.2 13.02.2013 906407 Download
  Galaxy Note GT-N7000 XFC N7000XXLSZ 4.1.2 13.02.2013 906407 Download
  Galaxy Note GT-N7000 VDH N7000XXLT5 4.1.2 19.04.2013 1103517 Download
  Galaxy Note GT-N7000 VIP N7000XXLT5 4.1.2 19.04.2013 1103517 Download
  Galaxy Note GT-N7000 LUX N7000XXLT5 4.1.2 19.04.2013 1103517 Download
  Galaxy Note GT-N7000 SIN N7000DXLSE 4.1.2 11.03.2013 906407 Download
  Galaxy Note GT-N7000 FWD N7000XXLPY 4.0.3 03.05.2012 474507 Download
  Galaxy Note GT-N7000 VHC N7000XXLSZ 4.1.2 13.02.2013 906407 Download
  Galaxy Note GT-N7000 MRT N7000JPLPD 4.0.3 31.05.2012 643396 Download
  Galaxy Note GT-N7000 ATO N7000XXLSZ 4.1.2 13.02.2013 906407 Download
  Galaxy Note GT-N7000 VGR N7000XXLT5 4.1.2 19.04.2013 1103517 Download
  Galaxy Note GT-N7000 GLB N7000DXLSE 4.1.2 11.03.2013 906407 Download
  Galaxy Note GT-N7000 PAN N7000XXLTA 4.1.2 26.07.2013 1103517 Download
  Galaxy Note GT-N7000 KEN N7000XXLSZ 4.1.2 13.02.2013 906407 Download
  Galaxy Note GT-N7000 MTL N7000XXLT5 4.1.2 19.04.2013 1103517 Download

  Các bài viết liên quan:


 2. #2
  Administrator admin's Avatar
  Tham gia
  May 2014
  Bài viết
  102
  Points
  971.06
  Thanks
  0
  Thanked 19 Times in 13 Posts
  Galaxy Note GT-N7000
  XSE N7000DXLSE 4.1.2 11.03.2013 906407 Download
  Galaxy Note GT-N7000 LUX N7000XXLQ3 4.0.3 30.05.2012 646962 Download
  Galaxy Note GT-N7000 PRO N7000XXLT5 4.1.2 19.04.2013 1103517 Download
  Galaxy Note GT-N7000 MM1 N7000DXLSE 4.1.2 11.03.2013 906407 Download
  Galaxy Note GT-N7000 JED N7000JPLSB 4.1.2 19.02.2013 906407 Download
  Galaxy Note GT-N7000 SFR N7000XXLT5 4.1.2 19.04.2013 1103517 Download
  Galaxy Note GT-N7000 DBT N7000XXLT4 4.1.2 01.04.2013 1103517 Download
  Galaxy Note GT-N7000 SMA N7000DXLSE 4.1.2 11.03.2013 906407 Download
  Galaxy Note GT-N7000 COA N7000XXLT5 4.1.2 19.04.2013 1103517 Download
  Galaxy Note GT-N7000 MAX N7000XXLTA 4.1.2 26.07.2013 1103517 Download
  Galaxy Note GT-N7000 SEB N7000XXLT5 4.1.2 19.04.2013 1103517 Download
  Galaxy Note GT-N7000 XEH N7000XXLT5 4.1.2 19.04.2013 1103517 Download
  Galaxy Note GT-N7000 XSG N7000JPLSB 4.1.2 19.02.2013 906407 Download
  Galaxy Note GT-N7000 EGY N7000JPLPD 4.0.3 31.05.2012 643396 Download
  Galaxy Note GT-N7000 SWC N7000XXLT9 4.1.2 04.06.2013 1103517 Download
  Galaxy Note GT-N7000 SIM N7000XXLT5 4.1.2 19.04.2013 1103517 Download
  Galaxy Note GT-N7000 STH N7000DXLSE 4.1.2 11.03.2013 906407 Download
  Galaxy Note GT-N7000 PHE N7000XXLT9 4.1.2 04.06.2013 1103517 Download
  Galaxy Note GT-N7000 TUR N7000XXLSZ 4.1.2 13.02.2013 906407 Download
  Galaxy Note GT-N7000 FTD N7000XXLSZ 4.1.2 13.02.2013 906407 Download
  Galaxy Note GT-N7000 CPW N7000XXLT9 4.1.2 04.06.2013 1103517 Download
  Galaxy Note GT-N7000 CHE N7000UBLSF 4.1.2 18.02.2013 906371 Download
  Galaxy Note GT-N7000 VIP N7000XXLRI 4.0.4 11.07.2012 811902 Download
  Galaxy Note GT-N7000 SLK N7000DDLSC 4.1.2 06.03.2013 906407 Download
  Galaxy Note GT-N7000 MOT N7000XXLT5 4.1.2 19.04.2013 1103517 Download
  Galaxy Note GT-N7000 XSP N7000DXLSE 4.1.2 11.03.2013 906407 Download
  Galaxy Note GT-N7000 KCL N7000XXLT5 4.1.2 19.04.2013 1103517 Download
  Galaxy Note GT-N7000 TML N7000DDLSC 4.1.2 06.03.2013 906407 Download
  Galaxy Note GT-N7000 AUT N7000XXLT5 4.1.2 19.04.2013 1103517 Download
  Galaxy Note GT-N7000 TMN N7000XXLT5 4.1.2 19.04.2013 1103517 Download
  Galaxy Note GT-N7000 XEO N7000XXLT9 4.1.2 04.06.2013 1103517 Download
  Galaxy Note GT-N7000 XSA N7000XXLT6 4.1.2 02.05.2013 1103517 Download
  Galaxy Note GT-N7000 MSR N7000XXLT5 4.1.2 19.04.2013 1103517 Download
  Galaxy Note GT-N7000 VD2 N7000XXLTA 4.1.2 26.07.2013 1103517 Download
  Galaxy Note GT-N7000 OMN N7000XXLT5 4.1.2 19.04.2013 1103517 Download
  Galaxy Note GT-N7000 MWD N7000JPLR8 4.0.4 31.07.2012 979677 Download

 3. #3
  Administrator admin's Avatar
  Tham gia
  May 2014
  Bài viết
  102
  Points
  971.06
  Thanks
  0
  Thanked 19 Times in 13 Posts
  Galaxy Note GT-N7000
  ATL N7000XXLTA 4.1.2 26.07.2013 1103517 Download
  Galaxy Note GT-N7000
  TMH N7000XXLT5 4.1.2 19.04.2013 1103517 Download
  Galaxy Note GT-N7000 PAK N7000JPLR8 4.0.4 31.07.2012 979677 Download
  Galaxy Note GT-N7000 XXV N7000DXLSE 4.1.2 11.03.2013 906407 Download
  Galaxy Note GT-N7000 KSA N7000JPLSB 4.1.2 19.02.2013 906407 Download
  Galaxy Note GT-N7000 XEF N7000XXLSZ 4.1.2 13.02.2013 906407 Download
  Galaxy Note GT-N7000 OPS N7000XXLSZ 4.1.2 13.02.2013 906407 Download
  Galaxy Note GT-N7000 DRE N7000XXLSZ 4.1.2 13.02.2013 906407 Download
  Galaxy Note GT-N7000 MID N7000JPLSB 4.1.2 19.02.2013 906407 Download
  Galaxy Note GT-N7000 XTC N7000DXLSE 4.1.2 11.03.2013 906407 Download
  Galaxy Note GT-N7000 AFG N7000JPLR8 4.0.4 31.07.2012 979677 Download
  Galaxy Note GT-N7000 TCE N7000UBLSG 4.1.2 27.02.2013 906371 Download
  Galaxy Note GT-N7000 XFV N7000XXLRI 4.0.4 11.07.2012 811902 Download
  Galaxy Note GT-N7000 VDI N7000XXLT9 4.1.2 04.06.2013 1103517 Download
  Galaxy Note GT-N7000 TCL N7000XXLT5 4.1.2 19.04.2013 1103517 Download
  Galaxy Note GT-N7000 AMN N7000XXLTA 4.1.2 26.07.2013 1103517 Download
  Galaxy Note GT-N7000 ABS N7000JPLR8 4.0.4 31.07.2012 979677 Download
  Galaxy Note GT-N7000 PGU N7000UBLSG 4.1.2 27.02.2013 906371 Download
  Galaxy Note GT-N7000 XFA N7000XXLSZ 4.1.2 13.02.2013 906407 Download
  Galaxy Note GT-N7000 DOR N7000UBLSF 4.1.2 18.02.2013 906371 Download
  Galaxy Note GT-N7000 MED N7000JPLR8 4.0.4 31.07.2012 979677 Download
  Galaxy Note GT-N7000 CRG N7000XXLT5 4.1.2 19.04.2013 1103517 Download
  Galaxy Note GT-N7000 TRA N7000XXLT5 4.1.2 19.04.2013 1103517 Download
  Galaxy Note GT-N7000 TSR N7000XXLT5 4.1.2 19.04.2013 1103517 Download
  Galaxy Note GT-N7000 TIM N7000XXLT5 4.1.2 19.04.2013 1103517 Download
  Galaxy Note GT-N7000 VNZ N7000XXLSZ 4.1.2 13.02.2013 906407 Download
  Galaxy Note GT-N7000 PET N7000UBLSH 4.1.2 26.03.2013 906371 Download
  Galaxy Note GT-N7000 ALO N7000XXLSZ 4.1.2 13.02.2013 906407 Download
  Galaxy Note GT-N7000 YOG N7000XXLRU 4.0.4 07.09.2012 1091908 Download
  Galaxy Note GT-N7000 SEK N7000XXLSZ 4.1.2 13.02.2013 906407 Download
  Galaxy Note GT-N7000 TMC N7000JPLSB 4.1.2 19.02.2013 906407 Download
  Galaxy Note GT-N7000 XFM N7000XXLRI 4.0.4 11.07.2012 811902 Download
  Galaxy Note GT-N7000 BGL N7000XXLT5 4.1.2 19.04.2013 1103517 Download
  Galaxy Note GT-N7000 ECO N7000UBLR3 4.0.4 13.07.2012 890184 Download
  Galaxy Note GT-N7000 HTS N7000XXLT9 4.1.2 04.06.2013 1103517 Download
  Galaxy Note GT-N7000 SMO N7000XXLT5 4.1.2 19.04.2013 1103517 Download
  Galaxy Note GT-N7000 PSN N7000UBLSG 4.1.2 27.02.2013 906371 Download
  Galaxy Note GT-N7000 ZTA N7000UBLSG 4.1.2 27.02.2013 906371 Download
  Galaxy Note GT-N7000 CHT N7000UBLSF 4.1.2 18.02.2013 906371 Download
  Galaxy Note GT-N7000 CDR N7000UBLR3 4.0.4 13.07.2012 890184 Download
  Galaxy Note GT-N7000 TPA N7000UBLR3 4.0.4 13.07.2012 890184 Download

 4. #4
  Administrator admin's Avatar
  Tham gia
  May 2014
  Bài viết
  102
  Points
  971.06
  Thanks
  0
  Thanked 19 Times in 13 Posts
  Galaxy Note GT-N7000
  ZTO N7000UBLSG 4.1.2 27.02.2013 906371 Download
  Galaxy Note GT-N7000 ILO N7000JKLS6 4.1.2 03.07.2013 1103517 Download
  Galaxy Note GT-N7000
  ZVV N7000UBLSG 4.1.2 27.02.2013 906371 Download
  Galaxy Note GT-N7000 ZTM N7000UBLSG 4.1.2 27.02.2013 906371 Download
  Galaxy Note GT-N7000 CHO N7000UBLSF 4.1.2 18.02.2013 906371 Download
  Galaxy Note GT-N7000 COM N7000UBLR3 4.0.4 13.07.2012 890184 Download
  Galaxy Note GT-N7000 IEL N7000XXKK9 2.3.6 11.11.2011 725676 Download
  Galaxy Note GT-N7000 ARO N7000UBLSG 4.1.2 27.02.2013 906371 Download
  Galaxy Note GT-N7000 TWO N7000XXLT5 4.1.2 19.04.2013 1103517 Download
  Galaxy Note GT-N7000 VNO N7000UBLR3 4.0.4 13.07.2012 890184 Download
  Galaxy Note GT-N7000 UPO N7000UBLR3 4.0.4 13.07.2012 890184 Download
  Galaxy Note GT-N7000 XSK N7000XXLT5 4.1.2 19.04.2013 1103517 Download
  Galaxy Note GT-N7000 TUN N7000JPLR8 4.0.4 31.07.2012 979677 Download
  Galaxy Note GT-N7000 CPA N7000UBKK7 2.3.6 18.11.2011 744878 Download
  Galaxy Note GT-N7000 JDI N7000UBLR5 4.0.4 30.07.2012 973645 Download
  Galaxy Note GT-N7000 O2I N7000XXLRI 4.0.4 11.07.2012 811902 Download
  Galaxy Note GT-N7000 FTM N7000XXLRW 4.0.4 05.10.2012 1133127 Download
  Galaxy Note GT-N7000 HUI N7000XXLT4 4.1.2 01.04.2013 1103517 Download
  Galaxy Note GT-N7000 CHL N7000UBLSG 4.1.2 27.02.2013 906371 Download
  Galaxy Note GT-N7000 UFN N7000UBLSF 4.1.2 18.02.2013 906371 Download
  Galaxy Note GT-N7000 TMT N7000XXLRL 4.0.4 02.08.2012 811902 Download
  Galaxy Note GT-N7000 CTI N7000UBLSG 4.1.2 27.02.2013 906371 Download
  Galaxy Note GT-N7000 PCT N7000UBLSG 4.1.2 27.02.2013 906371 Download
  Galaxy Note GT-N7000 EON N7000UBLPF 4.0.3 31.05.2012 652632 Download
  Galaxy Note GT-N7000 COO N7000UBLSF 4.1.2 18.02.2013 906371 Download
  Galaxy Note GT-N7000 PTR N7000JHLS6 4.1.2 03.07.2013 1103517 Download
  Galaxy Note GT-N7000 BHT N7000XXLT5 4.1.2 19.04.2013 1103517 Download
  Galaxy Note GT-N7000 XEC N7000XXLT5 4.1.2 19.04.2013 1103517 Download
  Galaxy Note GT-N7000 ORA N7000XXLT9 4.1.2 04.06.2013 1103517 Download
  Galaxy Note GT-N7000 CNX N7000XXLT5 4.1.2 19.04.2013 1103517 Download
  Galaxy Note GT-N7000 THL N7000DXLSE 4.1.2 11.03.2013 906407 Download
  Galaxy Note GT-N7000 VDH N7000XXLQ3 4.0.3 30.05.2012 646962 Download
  Galaxy Note GT-N7000 SKZ N7000XXLSZ 4.1.2 13.02.2013 906407 Download
  Galaxy Note GT-N7000 TGY N7000ZSLR1 4.1.2 24.06.2013 1279458 Download
  Galaxy Note GT-N7000 ITV N7000XXLT9 4.1.2 04.06.2013 1103517 Download

 5. Đã có 2 thành viên gửi lời cảm ơn đến admin về bài viết này:

  drtiendiep (03-16-2015),quanvoag (09-24-2015)

 6. #5
  Junior Member
  Tham gia
  Mar 2015
  Bài viết
  1
  Points
  10.04
  Thanks
  1
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  Ở VN dùng bản nào ổn định và pin tốt ad?

 7. #6
  Administrator admin's Avatar
  Tham gia
  May 2014
  Bài viết
  102
  Points
  971.06
  Thanks
  0
  Thanked 19 Times in 13 Posts
  Trích dẫn Gửi bởi drtiendiep Xem bài viết
  Ở VN dùng bản nào ổn định và pin tốt ad?
  Bạn hỏi Rom dành cho dòng máy nào?

 8. #7
  Junior Member
  Tham gia
  Nov 2016
  Bài viết
  3
  Points
  30.26
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  Samsung Galaxy NOTE 2 rom nào là cao nhất vaà chạy ổn nhất hả các bác. Của em vận dùng rom cũ nhưng đã root rồi.

 9. #8
  Senior Member
  Tham gia
  May 2014
  Bài viết
  172
  Points
  438.68
  Thanks
  3
  Thanked 1 Time in 1 Post
  Trích dẫn Gửi bởi ttpkdep Xem bài viết
  Samsung Galaxy NOTE 2 rom nào là cao nhất vaà chạy ổn nhất hả các bác. Của em vận dùng rom cũ nhưng đã root rồi.
  Rom cũ xài ổn nhé.

 10. #9
  Junior Member
  Tham gia
  Apr 2017
  Bài viết
  1
  Points
  10.06
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  trên kia nhiều file thế kia thì biết file nào của Việt Nam ad ?

Tag của Chủ đề này

Quyền viết bài

 • Bạn không thể đăng chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài
 •