Tình hình là rom cook CM nổi tiếng đã có cho P880. Mình mạn phép lập topic này hướng dẫn cho các bạn nào chưa cách flash rom CM cho P880. Topic này sau sẽ update liên tục các pb mới của rom CM cho...