Mutil Rom là một kiểu của mutil boot được mod bởi thành viên Tasssadartrên diễn đàn XDA dành cho Nexus 7 và đã được port sang Nexus 4.
Mutil Rom cho phép bạn cài nhiều rom trên 1 thiết bị. Cũng...