Điện thoại Kyocera Brigader
Giá máy 93% 95%: 2.200.000 VNĐ
Giá máy 96%98% : 2.500.000 VNĐ
Giá máy 99% : 2.900.000 VNĐ
GIAO HÀNG THU TIỀN TẬN NƠI TRÊN TOÀN QUỐC
Xem giá mới nhất tại :...